undefined

Frankrikespecialist

GN TRANSPORT är ett transportföretag vars affärsidé är att vara ett nischföretag på transporter mellan Skandinavien-Frankrike och vice-versa.

Vi erbjuder er en partner som kan leverera kundanpassade lösningar dörr/dörr med garanterad leveranssäkerhet på såväl styckegods, partigods och hellaster.

 

 

                 undefined

Vi levererar med kvalitet

- På utlovade tider, vi har en leveranssäkerhet på 98,7%
- I rätt skick, 99,9 % av allt transporterat gods levereras i rätt skick.
- med kvalificerad personal
- i en bra arbetsmiljö
- med högsta möjliga trafiksäkerhet
- med minsta möjliga miljöpåverkan

Vi håller vad vi lovar!

 

undefined

Belgisk Vägskatt 2016

En ny vägskatt, såkallad AutoPASS för fordon med vikt över 3,5 ton, kommer att introduceras i Belgien 1 april 2016. Från och med det datumet krävs en satellit-baserad OBU (On-Board-Unit), en slags tullbricka som fästs i fordonets framruta för att underlätta transit genom Belgien. Vägskatter och vägavgifter som tas ut av myndigheter i berörda europeiska länder, ligger utanför vår kontroll. Då det påverkar våra transporter blir vi följaktligen tvungna att kompensera för den ökade kostnaden.


Henrik Nilsson, Försäljningsansvarig