undefined

Frankrikespecialist

GN TRANSPORT är ett transportföretag vars affärsidé är att vara ett nischföretag på transporter mellan Skandinavien-Frankrike och vice-versa.

Vi erbjuder er en partner som kan leverera kundanpassade lösningar dörr/dörr med garanterad leveranssäkerhet på såväl styckegods, partigods och hellaster.

 

 

                 undefined

Vi levererar med kvalitet

- På utlovade tider, vi har en leveranssäkerhet på 98,7%
- I rätt skick, 99,9 % av allt transporterat gods levereras i rätt skick.
- med kvalificerad personal
- i en bra arbetsmiljö
- med högsta möjliga trafiksäkerhet
- med minsta möjliga miljöpåverkan

Vi håller vad vi lovar!

 

undefined

Belgisk vägskatt

Som transportör trafikerar vi olika länder för att nå våra destinationer och för GN Transport handlar det om Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Luxemburg, Frankrike, Spanien och Portugal.  

Många av dessa länder har idag vägskatt för att trafikera deras motorvägar och vi ser framför oss att allt fler kommer att införa så kallade vägskatter i form av avgifter, transportskatter och andra medel.

Belgisk Vägskatt infördes 1:a april 2016.