undefined

Frankrikespecialist

GN TRANSPORT är ett transportföretag vars affärsidé är att vara ett nischföretag på transporter mellan Skandinavien-Frankrike och vice-versa.

Vi erbjuder er en partner som kan leverera kundanpassade lösningar dörr/dörr med garanterad leveranssäkerhet på såväl styckegods, partigods och hellaster. 

Transporter mellan Sverige & Frankrike! 

Se vår film om oss!

Med våra helägda dotterbolag i Frankrike och Luxembourg ser vi till att ni får en helhet hela vägen som saknar motsvarighet i branschen.
Våra starkt engagerade medarbetare ser till att ni får den personliga service som ni efterfrågar vid varje givet tillfälle.

 

GN Luxembourg

Terminal & lager i Luxemburg

GN Transports nya terminal i Luxembourg är klar.

Adress: Z.A.E Krakelshaff,
3290 Bettembourg,
Luxemburg
 

GN Logistics Luxembourg SARL