undefined

Frankrikespecialist

GN TRANSPORT är ett transportföretag vars affärsidé är att vara ett nischföretag på transporter mellan Skandinavien-Frankrike och vice-versa.

Vi erbjuder er en partner som kan leverera kundanpassade lösningar dörr/dörr med garanterad leveranssäkerhet på såväl styckegods, partigods och hellaster.

 

 

Transporter mellan Sverige & Frankrike! 

Se vår film om oss!

Med våra helägda dotterbolag i Frankrike och Luxembourg ser vi till att ni får en helhet hela vägen som saknar motsvarigheten i branschen.
Våra starkt engagerade medarbetare ser till att ni får den personliga service som ni efterfrågar vid varje givet tillfälle.

 

undefined

Macron Law  - Loi Macron

Lagen börjar tillämpas den 1 juli 2016

Den skall tillämpas på vägtransporter oavsett om det är en gods- eller passagerartransport.
Lagen gäller oavsett totalvikten på fordonet

Dvs ingen skillnad om fordonet väger över eller under 3.5 ton
Lagen skall tillämpas på Internationella transporter till-/från Frankrike
Cabotagetransporter i Frankrike, lagen skall inte tillämpas på transit-transporter igenom Frankrike.

Klicka här för mer information - Click here for more information in English