Vi levererar kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan

GN Transport är sedan augusti 2009 certifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015

Våra övergripande mål:

 • Nöjda kunder
 • Leverera godset i rätt tid och på rätt plats
 • Minimera godsskador
 • Ha en tydlig kommunikation inom och utom företaget
 • Minska utsläpp av dieselavgaser under transporten och därigenom deras skadliga inverkan på luften
 • Minska markföroreningar orsakade av däckslitage under transporten

 

För att nå våra mål: 

 • har vi en personlig och hög service till våra kunder
 • vi utbildar vår personal kontinuerligt
 • vi har en bra arbetsmiljö
 • vi arbetar med modernt material / fordon / IT-lösningar 
 • vi ser till att vara i framkant med nya transport- och logistiklösningar

 

Exempel på hur vi arbetar med hållbarhet:

undefined


och....


Vi håller vad vi lovar!

Ladda ner ”Våra mål och förbättringar”