Ett företag med familjär anda!

I transportbranschen jobbar vi hela tiden på högtryck och då är det mycket viktigt att medarbetarna har en så bra arbetsmiljö som möjligt för att kunna prestera 100% eller mer! Kunderna tjänar på det, och jag är övertygad om att de håller med om att våra medarbetare alltid är mycket engagerade och hjälper gärna till med nya lösningar, menar Per-Olof Nilsson, VD.

GN andan som speglats i hela företaget, är en av VD:s viktigaste budskap till alla som tillhör GN Transport, medarbetare, underleverantörer såväl som kunder. I vår plana organisation är alla medarbetare medvetna om sin betydelse och om våra gemensamma mål: driva företaget framåt med målsättningen på hög service och kvalitet.

 

undefined

Affärsidé

Vive la France!

Vår affärsidé är att vara ett nischföretag i transportbranschen med stark inriktning på den franska marknaden med Skandinavien som bas.

Vår målsättning är att vara det ledande transportföretaget i Europa med leveranssäkerhet och kvalitet med transport till och från Frankrike.

Vår vision är att arbeta med ständiga förbättringar samt vara ett unikt transportföretag med en företagskultur som sätter medarbetaren i centrum och som skapar ett företagsklimat och en affärsmässighet som ger en långsiktig lönsamhet

undefined

Historik

1986 
GN Transport har sitt ursprung ifrån Gert Carlssons Åkeri i Getinge

1987 
Företaget flyttade till Halmstad och bytte samtidigt namn till GN Transport i Halmstad AB

1988 
Affärsidén föddes – att börja arbeta på den franska marknaden

1989 
Det franska bolaget Cornille Transport köptes, för att få en plattform i Frankrike och komma närmare den franska kulturen

1998 
Nya lokaler byggdes utmed E6an i Mellbystrand

1999 
Expresstrafiken tog sin början i mars månad med avgång var 24:e timma

2006 
Bolag i Luxemburg etablerades

2008 
GN Transport flyttar ”hem” till Halmstad igen i nybyggda lokaler

2009 
ISO 9001 och ISO 14001 certifiering

2010 
Satsar inrikes och Spanien / Portugal

2011 
GN Transport utvecklar ett klimatsmart alternativ, sk intermodala transporter – tåg i kombination med lastbil, såväl nationellt som internationellt

2012 
Utökar lagringstjänster och 3-partslogistik

2013 
Förvärvar TPL i Halmstad AB, som ett led i den framtida strategin att bredda utbudet av tjänster och även att kunna erbjuda kunderna 3-partslogistik i kombination med transporten

2014 
TPL byter namn till GN Logistics

2018
Invigning av vår nya terminal/lager i Bettembourg (Luxemburg).