Ledtider till Frankrike

Standard ledtider till Frankrike är 4-6 arbetsdagar beroende på avsändningsplats i Sverige eller Frankrike.
Kundens förväntan på tiden av sin leverans till och från Frankrike är vårt mål med varje transportuppdrag. 

Frankrike är uppdelat i departement från 01 - 95 och siffran på departementet kommer ifrån alfabetets ordning och har inget med den geografiska tillhörigheten att göra.