Max tillåten vikt på lastbärare i Europa!

Här nedan finnes maxvikter i Europa. Vikterna i listan som högsta tillåtna vikt.

Sändningsvikter överstigande max tillåten vikt på lastbärare innebär att sändningen bör delas upp och vi kommer att lasta flera lastenheter vilket resulterar i fler än en sändning.

 

Land       Maxvikt - kg
Belgien 25000
Danmark 30000
Frankrike 25000
Luxembourg 25000
Nederländerna 25000
Portugal 24000
Schweiz 24000
Spanien 25000
Sverige 37500
Tyskland 25000