Allmänna Villkor

Transportförsäkring

GN Transport är, enligt vårt försäkringsbolag, ett av de transportföretag som har haft den lägsta nivån av antal skador under många år.

Vi vill ändå försäkra oss om att kunden får rätt kompensation om det skulle inträffa en skada under transporten. Enligt de allmänna bestämmelserna (NSAB 2015) framtagen av Nordiskt Speditörförbundet, är ersättningen begränsad till ca 10 € per kg.

Vi rekommenderar därför kunder som har ett högt varuvärde att teckna en extra varuförsäkring.

Försäkring av lagrat gods

Allt gods som lagras på våra terminaler är försäkrat enligt NSAB 2015. Enligt NSAB 2015 täcker inte försäkringen vattenskador, brand eller stöld. Sådana risker ska täckas av kundens försäkring.

För mer information, hör av dig till: sales@gntransport.se

EU Vägskatt

Som transportör trafikerar vi olika länder för att nå våra destinationer och för GN Transport handlar det om Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Luxemburg, Frankrike, Spanien och Portugal. Många av dessa länder har idag vägskatt för att trafikera deras motorvägar och vi ser framför oss att allt fler kommer att införa så kallade vägskatter i form av avgifter, transportskatter och andra medel.