Privacy Policy

Personuppgiftspolicy för kunder inom GN-koncernen*

Denna integritetspolicy förklarar hur GN-koncernen hanterar och skyddar dina personuppgifter enligt EU:s dataskyddsregler, GDPR (General Data Protection Regulation), som trädde i kraft den 25 maj 2018. Denna policy gäller för insamling och behandling av personuppgifter från våra kunder.

Ansvarig för behandling av personuppgifter:

GN-koncernen är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Vad är personuppgifter?

I denna policy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, födelsedatum, personnummer och kontonummer.

Syften med behandling av personuppgifter:

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund och för att förbättra din kundupplevelse. Konkret innefattar detta:

  • Tjänsteadministration och avtalsuppfyllnad: Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera de tjänster du har köpt av oss samt för att uppfylla ingångna avtal eller åtgärder som begärts innan ett avtal träffats. Vi behandlar även personuppgifter för att uppfylla våra förpliktelser enligt lag.

  • Marknadsföring: Vi använder dina uppgifter för att kunna erbjuda dig andra relaterade produkter och tjänster samt för att förmedla information från GN-koncernen. Ditt samtycke kan krävas för viss marknadsföring.

Samarbetspartners och delning av personuppgifter:

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra samarbetspartners i de fall där det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till dig. Dessa samarbetspartners får endast använda dina personuppgifter för de ändamål som är relaterade till GN-koncernens tjänster.

Dataskyddsprinciper:

Vi följer dataskyddsprinciperna enligt GDPR. Detta inkluderar ändamålsbegränsning, dataminimering, riktighet, lagringsskyldighet och säkerhet.

Bevarande och gallring av personuppgifter:

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Om du har gett samtycke för marknadsföring, kommer dina kontaktuppgifter att behållas för detta ändamål tills du begär att de tas bort.

Dina rättigheter:

Du har rätt att få tillgång till, ändra, radera eller överföra dina personuppgifter. Om du vill utöva dessa rättigheter, eller om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på gdpr@gntransport.se.

Ändringar i integritetspolicyn:

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras över tid. Eventuella ändringar kommer att meddelas på vår webbplats och den uppdaterade policyn träder i kraft när den publiceras.

Kontaktinformation:

Vid frågor eller funderingar om vår hantering av personuppgifter och dataskydd, vänligen kontakta oss via e-post: gdpr@gntransport.se.

Senast uppdaterad: 2023-08-23

* Inom GN-koncernen inkluderas GN Transport i Halmstad AB, GN Åkeri AB samt GN Halmstad Logistics AB.