GN Transport vill, i allt vi gör, se till att minska vårt ekologiska fotavtryck för en mer hållbar utveckling inom klimat och miljö. Lika viktigt ser vi på social hållbarhet för alla som arbetar tillsammans med oss.

Vi använder FN:s klimatarbete samt Parisavtalet som ledstjärna för att vår koncern skall minimera sina utsläpp och på andra sätt inom verksamheten kompensera för att på sikt kunna vara klimatneutrala.

Hållbarhet

Hållbarhetsredovisning 2022

För GN Transport har social hållbarhet varit centralt sedan grundandet. Att sätta våra medarbetare, såväl som våra kunder och leverantörer, i fokus är en självklarhet för oss. Detta är grunden till att kunna bibehålla en tjänst och service på absoluta toppnivå.

På senare år har klimatet och miljön blivit av allt större vikt för världen i stort. I linje med detta har GN Transport satsat mer och mer på att minska vårt klimatavtryck och göra klimatsmart val för att bidra till så pass hög hållbarhet som möjligt.

hållbarhet solceller

Intervju om hållbarhet med en av våra kunder

En del i vårt arbete med social hållbarhet har vi kontinuerlig uppföljning med våra kunde där vi utvärderar nuläget och ser hur vi kan förbättra vår tjänst framöver.

Allt vårt hållbarhetsarbete grundar sig dock främst i en sak; hög kundnöjdhet. Detta kommer ständigt ligga i fokus, utan nöjda kunder kommer det inte finnas någon verksamhet att utveckla. Precis som inom all social hållbarhet är detta ett kontinuerligt arbete och samtliga medarbetare inom koncernen känner till vikten av att hålla hög service och ständigt sträva efter att sätta kunden i centrum.

helens rör logo
Malin Flinck
Heléns Rör

*läs hela intervjun med Malin i vår Hållbarhetsrapport

gn transport hållbarhetsmål

Vi arbetar med FN:S hållbarhetsmål

Att nå hållbarhet på ett globalt plan på ett effektivt sätt kräver att samtliga, privatpersoner som företag, arbetar mot rätt och gemensamma mål. Därför använder sig GN Transport av FN:s Hållbarhetsmål som vi försöker inkorporera i vår organisation på så många punkter som möjligt.

fn hållbarhetsmål

LED exemplifierar GN:s hållbarhetsarbete

Vi på GN Transport tror på att se på varje enskild detalj för att minska det fotavtryck vi gör på klimatet och miljön. Som ett led i detta har ett stort arbete påbörjats att förnya belysningen i samtliga lokaler.

Att gå över till LED-belysning är självklart ett bra sätt att minska påverkan på miljön. Samtidigt är det ett sätt att kostnadseffektivisera genom investeringar. Fram till idag har vi gjort investeringar i LED-belysning som uppskattas mer än halvera Kilowattimmar per år. 

Denna investering är gjord i vår huvudterminal och vi arbetar kontinuerligt med att göra investeringar för att uppdatera och, vid behov, förnya belysningar i resterande terminaler och lokaler som GN Transport äger.

Besparing genom LED

ISO-Certifikat - Ett betyg på ett bra hållbarhetsarbete

Kvalitet är av stor vikt för oss, att ha ISO 9001-certifikatet och använda riktlinjerna för att förbättra vår allmänna servicekvalitet är en självklarhet. Kvalitetsstandarderna för ISO 9001-normen upprätthålls på alla kontor.

ISO 14001 används för att hantera och sätta upp miljöledningssystem. Alla regler som rör miljöpolicy inom organisationen införlivas.
GN Transport har för närvarande denna certifiering och används som riktlinjer för den dagliga verksamheten inom hela koncernen.

Våra nuvarande certifikat är giltiga t.o.m. 2024-08-30.

iso certifikat 9001 14001
ISO Certifikat

Föreningslivet - GN:s väg mot social hållbarhet

Föreningslivet har alltid legat GN Transport varmt om hjärtat som ett resultat av ett gediget sportintresse. Att kunna hjälpa föreningar bidrar såväl till att stärka kommunerna i vår närhet men det ger också utövarna, vuxna som barn, möjlighet att få fysisk aktivitet samt ett socialt umgänge. Därför sponsrar vi gärna lokalt förankrade föreningar. 

Vill er förening också ha en relation? Vi är alltid öppna för att diskutera olika sponsorskap som kan gynna båda parter för en bättre social hållbarhet och ett bra gemensamt utbyte. Tillsammans med Er kan vi bidra till en bättre värld!

GN Transport

Värnar om Föreningslivet

Drott Handbollsklubb

Stolt Sponsor

Halmstad Hammers

Stolt Sponsor

Halmstad Bollklubb

Stolt Sponsor