GN Transport vill, i allt vi gör, se till att minska vårt ekologiska fotavtryck för en mer hållbar utveckling inom klimat och miljö. Lika viktigt ser vi på social hållbarhet för alla som arbetar tillsammans med oss.

Vi använder FN:s klimatarbete samt Parisavtalet som ledstjärna för att vår koncern skall minimera sina utsläpp och på andra sätt inom verksamheten kompensera för att på sikt kunna vara klimatneutrala.

Hållbarhet

Hållbarhetsredovisning

För GN Transport har social hållbarhet varit centralt sedan grundandet. Att sätta våra medarbetare, såväl som våra kunder och leverantörer, i fokus är en självklarhet för oss. Detta är grunden till att kunna bibehålla en tjänst och service på absoluta toppnivå.

På senare år har klimatet och miljön blivit av allt större vikt för världen i stort. I linje med detta har GN Transport satsat mer och mer på att minska vårt klimatavtryck och göra klimatsmart val för att bidra till så pass hög hållbarhet som möjligt.

hållbarhet solceller
ecovadis rating
saq rating

Solcellssatsning i Halmstad​

GN Transport tar ett betydande steg i sin hållbarhetsagenda genom att installera solcellspaneler på sina verksamhetslokaler i Halmstad, vilket minskar företagets koldioxidavtryck och visar på dess engagemang för miljömässiga frågor.

Detta projekt, som inte bara förser anläggningarna med grön energi utan också bidrar till det lokala elnätet, markerar ett strategiskt affärsbeslut som förstärker företagets position som en ledare inom hållbarhet.

FÖRVÄNTAD ÅRLIG PRODUKTION
0 kWh
ANLÄGGNINGENS STORLEK
0 kWh
*läs mer om vårt arbete med solceller i vår Hållbarhetsrapport

Lättviktstrailers​

GN Transport har under 2023 investerat i 18 stycken lättviktstrailers från Berger Ecotrail. Användandet av dessa resulterar i flertalet positiva fördelar för vårt arbete inom hållbarhet.

  • Ökad Bränsleeffektivitet
  • Högre Lastkapacitet
  • Längre Livslängd och Lägre Underhållskostnader
  • Miljövänlig Image
  • Ökad Säkerhet

Intermodala Transporter

GN Transport har sedan sin start för 40 år sedan transporterat varor från Sverige till Frankrike med lastbil, men har expanderat till båt- och järnvägstransporter för att öka effektiviteten och minska utsläppen. Företaget fortsätter att utveckla sina intermodala transportlösningar för att anpassa sig efter kundbehov och bidra till minskade utsläpp.

Kontakta oss idag om du vill diskutera intermodala lösningar för Ditt företag.

HVO - Ett steg i rätt riktning

5

anledningar till att Ert företag borde fundera på HVO-modeller

Betydande Utsläppsminskningar:
HVO leder till en avsevärd minskning av växthusgasutsläpp jämfört med traditionell diesel, vilket bidrar till att företag uppfyller miljömål och regelverk.
Kompatibilitet med Existerande Fordon:
HVO kan användas i befintliga dieselmotorer utan modifieringar, vilket gör det till en kostnadseffektiv lösning för företag som vill bli mer hållbara utan stora initiala investeringar.
Förbättrad Företagsimage:
Genom att använda HVO kan företag stärka sitt varumärke som miljömedvetet och ansvarstagande, vilket är attraktivt för både kunder och potentiella anställda.
Minskad Exponering för Fossila Bränslepriser:
Att använda HVO kan ge en större förutsägbarhet i bränslekostnader och minska företagets beroende av de ofta oförutsägbara priserna på fossila bränslen.
Stöd till den Förnybara Energiindustrin:
Genom att välja HVO stödjer företag utvecklingen av förnybara bränslen, vilket kan bidra till att driva på innovation och utveckling inom grön energiteknik.

*läs mer om hur vi arbetar med HVO i vår Hållbarhetsrapport

gn transport hållbarhetsmål

Vi arbetar med FN:S hållbarhetsmål

Att nå hållbarhet på ett globalt plan på ett effektivt sätt kräver att samtliga, privatpersoner som företag, arbetar mot rätt och gemensamma mål. Därför använder sig GN Transport av FN:s Hållbarhetsmål som vi försöker inkorporera i vår organisation på så många punkter som möjligt.

fn hållbarhetsmål

LED exemplifierar GN:s hållbarhetsarbete

Vi på GN Transport tror på att se på varje enskild detalj för att minska det fotavtryck vi gör på klimatet och miljön. Som ett led i detta har ett stort arbete påbörjats att förnya belysningen i samtliga lokaler.

Att gå över till LED-belysning är självklart ett bra sätt att minska påverkan på miljön. Samtidigt är det ett sätt att kostnadseffektivisera genom investeringar. Fram till idag har vi gjort investeringar i LED-belysning som uppskattas mer än halvera Kilowattimmar per år. 

Denna investering är gjord i vår huvudterminal och vi arbetar kontinuerligt med att göra investeringar för att uppdatera och, vid behov, förnya belysningar i resterande terminaler och lokaler som GN Transport äger.

Besparing genom LED

ISO-Certifikat - Ett betyg på ett bra hållbarhetsarbete

Kvalitet är av stor vikt för oss, att ha ISO 9001-certifikatet och använda riktlinjerna för att förbättra vår allmänna servicekvalitet är en självklarhet. Kvalitetsstandarderna för ISO 9001-normen upprätthålls på alla kontor.

ISO 14001 används för att hantera och sätta upp miljöledningssystem. Alla regler som rör miljöpolicy inom organisationen införlivas.
GN Transport har för närvarande denna certifiering och används som riktlinjer för den dagliga verksamheten inom hela koncernen.

Våra nuvarande certifikat är giltiga t.o.m. 2024-08-30.

Föreningslivet - GN:s väg mot social hållbarhet

Föreningslivet har alltid legat GN Transport varmt om hjärtat som ett resultat av ett gediget sportintresse. Att kunna hjälpa föreningar bidrar såväl till att stärka kommunerna i vår närhet men det ger också utövarna, vuxna som barn, möjlighet att få fysisk aktivitet samt ett socialt umgänge. Därför sponsrar vi gärna lokalt förankrade föreningar. 

Vill er förening också ha en relation? Vi är alltid öppna för att diskutera olika sponsorskap som kan gynna båda parter för en bättre social hållbarhet och ett bra gemensamt utbyte. Tillsammans med Er kan vi bidra till en bättre värld!

GN Transport

Värnar om Föreningslivet

Drott Handbollsklubb

Stolt Sponsor

Halmstad Hammers

Stolt Sponsor

Halmstad Bollklubb

Stolt Sponsor