Skräddarsydda tjänster för att förenkla, optimera och påskynda Ert företags transporter och logistik. GN:s dedikerade lösningar hjälper Er.

Dedikerade Lösningar

dedikerade lösningar helhetslösning personal
gn dedicated solutions

GN Dedicated Solutions - Framtidens Logistik

Med GN Dedicated Solutions optimerar vi transport- och logistikprocessen för att tillsammans ta klivet in i framtidens logistik. GN Dedicated Solutions handlar om att effektivt och på bästa sätt leverera era produkter hos era kunder oavsett var i världen dessa befinner sig.

Vi använder sofistikerade IT-verktyg och vår djupa branschkunskap för att underlätta interaktioner mellan avsändare, leverantörer och transportörer. GN Dedicated Solution hjälper också till med kontinuerlig övervakning och utvärdering av logistikkedjan genom att utnyttja den data som finns tillgänglig för analysera och presentera transportrelaterade trender och fakta.

Kvalitet

Vi förstår att tid är pengar, och vårt engagemang för att säkerställa en hög leveranskvalitet är oöverträffat. Med vår dedikerade flotta och effektiva ruttoptimering säkerställer vi att dina leveranser når fram i tid - varje gång!

Skräddarsydd lösning

Vi tror på att varje företag är unikt och har sina egna specifika transportbehov. GN Dedicated Solution skräddarsyr en transportstrategi som passar just din verksamhet, oavsett om det gäller branschspecifika krav eller särskilda leveransutmaningar.

Effektivitet och Kostnadsbesparing

GN Dedicated Solutions är inte bara pålitlig utan också kostnadseffektiv. Genom att eliminera onödig tids- och kostnadsslöseri kan du maximera din verksamhets effektivitet och samtidigt spara på resurser.

Expertis och Erfarenhet

Med årtionden av erfarenhet inom transportbranschen har vi utvecklat en djup förståelse för de utmaningar och möjligheter som ditt företag kan stå inför. Vår expertis gör oss till den perfekta partnern att navigera genom dagens snabbrörliga miljö och korta trendcykler.

Dedikerade Lösningar i korthet

GN Dedicated solution samordnar och optimerar hela er logistikprocess. Genom ett strategiskt partnerskap uppnår vi följande:

GN Dedicated Solution har mångårig erfarenhet i branschen och har specialiserad kunskap i transport och leveranskedjehantering. Detta kan ni som kund dra nytta av för att optimera och effektivisera hela ert logistikflöde.
Genom att hantera och samordna flera olika parter och med skräddarsytt transportnätverk kan effektiviteten i hela leveranskedjan förbättras. Detta kan leda till minskade kostnader, kortare ledtider och bättre resursutnyttjande.
Genom att optimera transport, lagerhållning och andra logistikprocesser kan vi tillsammans uppnå minskade kostnader för er som kund.

Dagens logistikmarknad är snabbrörlig och genom GN Dedicated Solution anpassas er logistikprocess snabbt till nya förutsättningar. Våra logistiklösningar är dessutom flexibla och skalbara vilket gör att vi snabbt kan växa tillsammans med våra kunder och anpassa logistiklösningen till nya krav.

Genom att outsourca logistikhanteringen till GN Dedicated Solutions kan våra kunder fokusera mer på sin kärnverksamhet och strategiska mål, medan vi tar hand om logistiken.

Vi har tillgång till avancerad IT teknik och IT system för att övervaka och optimera logistikflödet i realtid. Genom detta kan vi bidra till ökad transparens och kontroll i er leveranskedja.

GN Dedicated solutions hanterar olika riskfaktorer inom leveranskedjan, såsom försörjningsstörningar eller kvalitetsproblem, och hjälper till att utveckla riskhanteringsstrategier.

Dedikerade lösningar samlat i en paketlösning

GN Dedicated Solution erbjuder en helhetslösning för transport och logistik till våra kunder som hjälper till att nå ökad effektivitet, kostnadsbesparingar och förbättrad logistikprestanda!

dedikerade lösningar sammanfattning eiffeltorn

Vad GN Transports dedikerade lösningar kan göra för Ert företag

GN Dedicated solutions kan inkludera följande lösningar för ert företag:

Hantering av transporter från order till leverans av ett dedikerat team. Vårt team kan bistå med att planera lastningar, boka transporter, boka slot-tider, övervaka transporter, statusuppdateringar mm. Den kvalitet som genomsyrar GN är givetvis vår ledstjärna och det dedikerade teamet kommer avisera om något går fel och komma med proaktiva lösningar på eventuella problem.

Leverantörsutvärdering och bedömning blir allt viktigare och tar allt mer tid i anspråk. Det är viktigt att säkerställa att alla krav når ut i alla led. GN Dedicated solution har ett skräddarsytt nätverk av transportörer som har genomgått vår granskning vad gäller allt inom hållbarhet, kvalitet och service.

Genom vår erfarenhet på marknaden och breda kontaktnät kan vi utföra transportupphandlingar åt er som kund. Upphandlingsresultatet analyseras och ni får en rekommendation om hur logistikkedjan skall sätta upp och vilka partners som skall användas, allt utifrån de önskemål/krav som satts upp innan upphandlingen startade.
Som kund till Dedicated Solution får ni en part att pratat med och en faktura för alla era transporter. Transportfakturorna granskas så att de uppfyller de avtal som satts upp och så att rätt belopp faktureras innan kostnaden faktureras till er.
Reklamationsärenden är komplicerade och kräver ofta expertis och erfarenhet att lösa. Våra experter på området tar hand om era reklamation och ser till att ni får en snabb lösning och rätt ersättning för godsskadan.