Transportförsäkring

GN Transport är enligt vårt försäkringsbolag, ett av de transportföretag som har haft den lägsta nivån av antal skador under många år.

Vi vill ändå försäkra oss om att kunden får rätt kompensationen om det skulle inträffa en skada under transporten. Enligt de allmänna bestämmelserna (NSAB 2000), är ersättningen begränsad till ca 10 € per kg!

Vi rekommenderar därför kunder som har ett högt varuvärde att ta en extra försäkring.

Försäkring av lagrat gods

Allt gods som lagras på våra terminaler är försäkrat enl. NSAB 2000. Enligt NSAB 2000 täcker inte försäkringen vattenskador, brand eller stöld. Sådana risker ska täckas av kundens försäkring.

 

För mer information, hör av dig till: sales@gntransport.se

 

Allmänna transportvillkor

- Allmänna transportbestämmelser

- NSAB 2000

 

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

EU Vägskatt 

Som transportör trafikerar vi olika länder för att nå våra destinationer och för GN Transport handlar det om Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Luxemburg, Frankrike, Spanien och Portugal.  

Många av dessa länder har idag vägskatt för att trafikera deras motorvägar och vi ser framför oss att allt fler kommer att införa så kallade vägskatter i form av avgifter, transportskatter och andra medel.