Modern och professionell - så presenterar vi oss hos dina kunder!

Vi sysselsätter ett 100-tal fordon. Vår fordonsflotta består av moderna fordon med EURO klass 5 och högre. Vi ser till att ständigt förnya våra lastbärare för att hålla en god standard och för att undvika störningar i vår produktion.

Vi ställer höga krav på våra egna och våra samarbetspartners fordon och chaufförer vad gäller trafiksäkerhet, kvalitet och miljötänkande. Som en del i detta är samtliga lastbärare utrustade med GPS. 

Vi har många olika sorters transportlösningar, som t ex: 

  • Standard gardintrailer 
  • Standard gardintrailer - Coil 
  • Standard gardintrailer - Libner 
  • Frystrailer
  • Frys/skåptrailer med dubbelgolv
  • låsbar skåptrailers med öppningsbara sidor och tak

För minsta möjliga miljöpåverkan använder vi oss av fordonskombinationen 25,25 m vid inrikes transport.

Vi har en kontinuerlig chaufförsutbildning i form av ett s.k. "12 punkts-program" och i kombination med vår chaufförshandbok håller vi våra medarbetare ständigt uppdaterade.

Våra chaufförer vet vilken viktig roll de spelar i länken mellan dig och din kund och ser till att leverera kvalité på hela linjen. "GN uniformen" och rena fordon ger ett bra och professionellt intryck.

Alla våra enheter är utrustade med GPS och kan

  • Visas i realtid på karta 
  • Detaljerade spårloggar som kan exporteras
  • Zonregistrering med e-mail larm som kan meddela kunden leveranstidpunkt
  • Kundinloggning vid speciella expressförsändelser (Inloggning via smartphone)