Svaveldirektivet

Den 1 januari 2015 infördes det nya Svaveldirektivet i kraft.

Direktivet innebär att svavelhalten i rederiernas marina bränsle måste sänkas effektivt från dagens 1,0% till 0,1%. Det är ändringen av bilagan VI i Marpol-konventionen vilken som är den högsta tillåtna svavelinnehållet i fartygsbränsle.

Berörda områden är all sjöfart på Östersjön, Nordsjön och Engelska Kanalen (SECA-områden). Detta beräknas ha betydande ekonomiska påföljder på transportbranschen.