Tåg i kombination med lastbil – ett bra miljöval!

Godstransporter är allt mer i fokus. Många av de varor vi konsumerar produceras långt borta.

Det gör att antalet vägtransporter hela tiden ökar, liksom bilköer och då även luft- och markföroreningarna.

GN Transport arbetar ständigt för att öka vår effektivitet, produktivitet och servicegrad, samtidigt som arbetet pågår för att minska våra transporters miljöpåverkan.

 

 

 

undefined

För mer information, hör av dig till:
sales@gntransport.se undefinedundefinedundefined