Dagliga avgångar med parti- och styckegods mellan Skandinavien och Frankrike

GN TRANSPORT är ett transportföretag vars affärsidé är att vara ett nischföretag på Skandinavien-Frankrike och vice-versa.

Vi erbjuder er en partner som kan leverera kundanpassade lösningar dörr/dörr med garanterad leversanssäkerhet på såväl styckegods, partigods och hellaster.

Med våra helägda dotterbolag i Frankrike och Luxembourg ser vi till att ni får en helhet hela vägen som saknar motsvarighet i branschen.

Våra starkt engagerade medarbetare ser till att ni får den personliga service som ni efterfrågar vid varje givet tillfälle.

Vår policy med långsiktiga affärsrelationer skapar stort förtroende hos våra kunder.

Vi erbjuder våra kunder: 

  • Dagliga avgångar mellan Sverige och Frankrike/Luxembourg samt vice-versa.
  • Egna terminaler i Sverige, Frankrike och Luxembourg
  • Expresservice mellan Sverige och Frankrike med avgång var 12:e timme
  • Stor kunskap om den franska kulturen
  • Hög leveranssäkerhet, stort engagemang och personlig service
  • Kyl, frys och värmetransporter
  • Distribution till Benelux, Frankrike, Spanien, Portugal